Semesterside for STV4436 - Vår 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Frist for innlevering av avsluttende individuell kursoppgave (det tredje elementet i mappeevalueringsmodellen for kurset) er 17.6.2016.

16. mars 2016 14:51