STV4815V – Etatsstyring mellom politikk og forvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet er et samlingsbasert videreutdanningstilbud på masternivå for deg som jobber med etatsstyring, det vil si departementenes styring av underliggende virksomheter. 

Emnet er ment både for deg som jobber i et departement og for deg som jobber i direktorat eller annet underliggende statlig forvaltningsorgan.

Studiet går over to semestre.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg et utvidet perspektiv på rollen etatsstyring spiller i det politisk- administrative systemet, særlig i Norge, men også i andre land. Du får styrket din evne til analyse, gjennomføring og forbedring av etatsstyring i egen arbeidshverdag.

Emnet dekker styring fra konstituerende, strategisk og operativt perspektiv, og baseres på:

 • relevant forskningslitteratur
 • forelesninger fra ledende forskere fra flere fagretninger og ulike land
 • forelesninger fra praktikere i sentralforvaltningen
 • seminarer der litteratur og forelesninger diskuteres opp mot deltakernes egne praktiske erfaringer, utfordringer og handlingsalternativer

Referansegruppen

Studiet er et faglig og økonomisk samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Direktoratet for økonomistyring.

Innholdet i emnet er utviklet i samråd med med en referansegruppe bestående av Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Wenche Stenberg, ekspedisjonssjef i Næringspolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet; Øystein Schønberg-Grevbo, ekspedisjonssjef i Etatsstyringsenheten i Finansdepartementet; Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør; og Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring. 

Opptak og adgangsregulering

Emnet er på masternivå. Du må dokumentere universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad/cand.mag og minst tre års arbeidserfaring fra statsforvaltningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad/cand.mag og minimum tre års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Det forventes at deltagerne deltar på fulltid på alle samlingene og at de har lest det oppsatte pensum til hver samling. Alle innleveringer underveis i studiet er obligatoriske.

Hver samling varer i utgangspunktet fra klokken 9.00 til 15.45, og finner sted på Blindern, Universitetet i Oslo.

Samlinger høsten 2019 og våren 2020

 • 17.-18. oktober 2019
 • 20.-22. november 2019
 • 5.-7. februar 2020
 • 16.-17. april 2020*

Plan for samlinger og forelesere(per 24.01.2020). Dette er endelig versjon for de tre første samlingene.  

* På grunn av korona-situasjonen utgår denne samlingen. Deler av opplegget (opponering og tilbakemeldinger på oppgaver fra faglærere) er flyttet til Canvas og Zoom. 

Pensum

Pensum er på om lag 1.200 sider, fordelt på et kompendium og elektronisk tilgjengelige artikler. Se plan for samlinger for pensum til hver samling.

Kompendiet kan kjøpes hos Akademika bokhandel på Blindern (NB! Kompendiet er ikke klart. Deltakere får beskjed når det er ferdig trykket). Bekreftelse på opptak må fremvises ved kjøp av kompendiet (e-posten om opptak fra Institutt for statsvitenskap er tilstrekkelig).

Artiklene har du som student ved UiO gratis tilgang til gjennom universitetets databaser.

Online pensum:

Eksamen

Del 1: For- og etterarbeider til samlingene:

Skriftlige for- og etterarbeider skal leveres til kursets første tre samlinger.

Forarbeider (400-500 ord) skal beskrive utfordringsbildet for etatsstyringen på eget saks-/politikkområde, avgrenset til temaet for den aktuelle samlingen. Etterarbeider (800-1000 ord) skal bygge videre på forarbeidene og vise hvordan faglige innsikter og perspektiver dekket på samlingen kan bidra til å konkretisere og peke mot løsninger på utfordringene.

Både for- og etterarbeider kan skrives som par. Det gis skriftlige tilbakemeldinger på etterarbeidene.

Del 2: Avsluttende hjemmeoppgave:

 • har et omfang på 2500-3000 ord
 • kan skrives som par
 • skal bygge på for- og etterarbeidene fra samlingene 1-3 og skal svare på hvilke sider ved etatsstyringen på eget saks-/politikkområde som bør forbedres, og hvordan det bør gjøres. Oppgaven skal ta i bruk perspektiver, teorier og praktiske erfaringer som har blitt dekket i studiet.
 • skal leveres i Inspera

På kursets fjerde samling får deltakerne tilbakemeldinger på utkast til avsluttende hjemmeoppgave. Utkastene presenteres muntlig og diskuteres i plenum.**

Frister for avsluttende oppgave våren 2020:

 • Innleveringsfrist 20. mai 2020
 • Sensurfall: 10. juni 2020

**På grunn av korona-situasjonen utgår fjerde samling. Tilbakemeldinger blir gitt i Canvas og Zoom.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019 og vår 2020

Eksamen

Mai 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kursavgift

kr. 25.000,-