STV4815V – Etatsstyring mellom politikk og forvaltning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet er et samlingsbasert videreutdanningstilbud på masternivå for deg som jobber med etatsstyring, det vil si departementenes styring av underliggende virksomheter. 

Emnet er ment både for deg som jobber i et departement og for deg som jobber i direktorat eller annet underliggende statlig forvaltningsorgan.

Studiet går over to semestre.

Studiet er et faglig og økonomisk samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Foreløpig detaljert studieplan med pensum for 2022-23, finner du her.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg et utvidet perspektiv på rollen etatsstyring spiller i det politisk- administrative systemet, særlig i Norge, men også i andre land. Du får styrket din evne til analyse, gjennomføring og forbedring av etatsstyring i egen arbeidshverdag.

Emnet dekker styring fra konstituerende, strategisk og operativt perspektiv, og baseres på:

 • relevant forskningslitteratur
 • forelesninger fra ledende forskere fra flere fagretninger og ulike land
 • forelesninger fra praktikere i sentralforvaltningen
 • seminarer der litteratur og forelesninger diskuteres opp mot deltakernes egne praktiske erfaringer, utfordringer og handlingsalternativer.

Detaljert studieplan fra forrige gang studiet gikk, 2019-2020, finner du nederst på denne siden.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er på masternivå. Du må dokumentere universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad/cand.mag og minst tre års arbeidserfaring fra statsforvaltningen.

Søknadsprosess

Hvordan søker du?

Søknadsfrist: 17. juni 2022 NB: Vi utvider frist ut mandag 20.juni.

Søknaden skal inneholde:

 • Motivasjonsbrev
 • CV
 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på at arbeidsgiver dekker studieavgift og at du får avsatt nødvendig tid til gjennomføring av studiet.

Hvordan får du svar på søknaden våren 2022?

Du får svar på søknaden innen 22. august 2022 og må ved tilbud om plass bekrefte at du tar plassen innen 29. august 2022.

Søk innen 17.juni *utvidet til 20.juni

Studieavgift

Studieavgiften er på kr. 28.000. Den dekker alle kostnader til emnet bortsett fra kjøp av anbefalt pensumlitteratur. Avgiften kan betales i to avdrag, ett i 2022 og ett i 2023.

Begrenset antall plasser

Deltakere er begrenset til 25 personer. Ved overtegning vil utvelgelsen av deltakere hensynta relevans i arbeidserfaring, motivasjonsbrev, balanse mellom sektorer og balanse mellom departementer og forvaltningsorganer. Det er ønskelig å få med deltagere fra departement og underliggende virksomhet innenfor samme sektor. Søkere risikerer å ikke få opptak til emnet selv om de er kvalifiserte. UiO forbeholder seg retten til å velge ut deltakere.

Spørsmål om opptak?

Har du spørsmål om søknad send e-post til: post@stv.uio.no

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad/cand.mag og minimum tre års relevant yrkeserfaring.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert. Hver samling varer to eller tre dager. Høsten 2022 og våren 2023 blir samlingene gjennomført som følger:

1. samling: onsdag 12. - fredag 14. oktober 2022

2. samling: onsdag 23. - fredag 25. november 2022

3. samling: onsdag 8. - fredag 10. februar 2023

4. samling: torsdag 20. - fredag 21.april 2023

Det forventes at deltagerne deltar på fulltid på alle de fire samlingene og at de har lest det oppsatte pensum til hver samling. Alle innleveringer underveis i studiet er obligatoriske.

Hver samlingsdag varer i utgangspunktet fra klokken 9.00 til 15.45, og finner sted på Blindern, Universitetet i Oslo.

Pensum

Pensum er på om lag 1.200 sider fordelt på bøker og artikler.

  Eksamen

  Del 1: For- og etterarbeider til samlingene:

  Kortfattede skriftlige forarbeider skal beskrive deler av utfordringsbildet for etatsstyringen på eget område, avgrenset til temaet for den aktuelle samlingen. Tilsvarende etterarbeider skal vise hvordan faglige innsikter og perspektiver kan bidra til å konkretisere og peke mot løsninger på utfordringene. For – og etterarbeider kan skrives som par.

  Del 2: Avsluttende hjemmeoppgave:

  • har et omfang på 2500-3000 ord
  • kan skrives som par
  • skal svare på utvalgte sider ved etatsstyringen på eget område som bør forbedres, og hvordan det bør gjøres. Oppgaven skal ta i bruk perspektiver, teorier og praktiske erfaringer som har blitt dekket i studiet

  Frist for avsluttende oppgave legges ut på semestersiden.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

  Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fagansvarlig

  Jostein Rosfjord Askim

  Njaal Segaard

  Administrativ kontaktperson

  Monika Birkeland

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  20

  Nivå

  Master

  Undervisning

  Oktober 2022 til mai 2023

  Eksamen

  Vår 2023

  Undervisningsspråk

  Norsk

  Kursavgift

  kr. 28.000,-