STV4901 – Veiledningsseminar 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en støtte i arbeidet med masteroppgaven, der du skal gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse. Gjennom fellessamlinger og individuell veiledning kan du få diskutert alle sider ved forskningsprosessen, og du får råd og vink om hvordan arbeidet ditt bør legges opp.

Emnet er ett av to veiledningsemner på masterprogrammet i statsvitenskap. Det gjennomføres i tredje semester av masterprogrammet, og følges opp av STV4902 – Veiledningsseminar 2 i fjerde semester.

Du søker om masteroppgaveprosjekt og veileder i slutten av 2. semester av masterstudiet. Veileder oppnevnes for to semestre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Fellessamlinger og individuell veiledning med veileder.

Fellessamling

Veiledning

Eksamen

Innlevering av fremdriftsrapport via Nettskjema.

Fremdriftsrapporten:

  • må leveres innen 31. januar.
  • må leveres innen 15. august for de som har fått innvilget oppstart på våren (ta kontakt med instituttet i god tid før fristen).
  • er en forutsetning for å kunne fortsette veiledningsforholdet i 4. og siste semester.

STV4901 høsten 2017: Fyll ut fremdriftsrapporten i Nettskjema. Åpent fra 1. januar til 31. januar 2018.

STV4901 våren 2018 (for studenter som startet på masteroppgaven våren 2018): Fyll ut fremdriftsrapporten i Nettskjema. Åpent fra 1. juni til 15. august 2018.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Eksamen

Lagre

Undervisningsspråk

Norsk