STV4902 – Veiledningsseminar 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en støtte i arbeidet med masteroppgaven, der du skal gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse. Gjennom fellessamlinger og individuell veiledning kan du få diskutert alle sider ved forskningsprosessen, og du får råd og vink om hvordan arbeidet ditt bør legges opp.

Emnet er et oppfølgingsemne til STV4901 – Veiledningsseminar 1, og gjennomføres i fjerde semester av masterprogrammet.

Du søker om masteroppgaveprosjekt og veileder i slutten av 2. semester av masterstudiet. Veileder oppnevnes for to semestre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Fellessamlinger og individuell veiledning med veileder.

Fellessamling 

  • Arrangeres i begynnelsen av 4. semester.
  • Instituttet informerer om rutiner for innlevering, muntlig eksamen, retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaven og framdriftsrapportering.
  • Karrieresenteret holder innlegg om jobbsøkestrategier og kompetansebevissthet.

Veiledning

Eksamen

Innlevering av masteroppgaven innen fristen som er angitt i veiledningsavtalen.

Dersom du ikke leverer masteroppgaven din innen fristen må du:

  • levere en kort sluttrapport for å få godkjent veiledningsseminaret.
  • ta kontakt med Institutt for statsvitenskap for informasjon om innlevering av sluttrapporten.

Dersom du har fått utsatt innleveringsfrist trenger du ikke å fylle ut sluttrapport.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk