Data- og kildebehandling

Meldeplikt

Prosjekter som innebærer behandling av personopplysninger må meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Som formell prosjektleder for masteroppgaven skal veileder sørge for at meldeplikten overholdes der det er aktuelt. Normalt bør du ha drøftet saken med veilederen din før du henvender deg til NSD.

Lagring av data

Det anbefales at du lagrer all data du samler inn på en UiO-enhet. Hvis du skal lagre deler av datasettet på privat maskin må du sette deg inn i regelverket for oppbevaring av slik data.

Meld fra til NSD om avsluttet prosjekt

Dersom du har behandlet/innhentet personopplysninger som er meldepliktige til NSD, er det viktig at du melder fra om at prosjektet er avsluttet når masteroppgaven er levert, og hva som skal skje med personopplysningene. 

Publisert 6. apr. 2016 10:53 - Sist endret 4. sep. 2018 13:02