Frister for innlevering av masteroppgaven

Ordinære frister for innlevering

  • Vårsemesteret: 23.mai
  • Høstsemesteret: 15. november 

Hvis den spesifiserte datoen faller på en helgedag flyttes fristen til første arbeidsdag etter helgen. 

Utsatt innlevering med gyldig dokumentasjon

  • Utsatt individuell innleveringsfrist gis kun i helt spesielle tilfeller etter søknad med nødvendig dokumentasjon.
  • Studenter som får utsatt frist på normert innlevering kan få en attest på at oppgaven er levert på normert tid.
  • Studenter som har vært på utveksling gjennom en UiO-avtale ved et universitet med en annen inndeling av studieåret, og som har blitt forsinket på grunn av det, kan søke om utsettelse.
  • Du har i utgangspunkt ikke krav på veiledning etter at den ordinære innleveringsfristen er passert, og veiledningsseminaret er avsluttet.

Følgende er ikke gyldig grunn for utsatt innlevering

  • Kortere tids sykdom (mindre enn 1 uke) mer enn to måneder før innleveringsfristen
  • Uforutsette problemer i forbindelse med feltarbeid, intervjuer, arkivstudier og lignende gir normalt ikke utsettelse
  • Tillitsverv og (relevant) arbeid ved siden av oppgaveskrivingen
  • Har en valgt å skrive om et tema der instituttet ikke selv har veiledningskompetanse, gir det ikke grunnlag for utsatt innleveringsfrist dersom det har tatt lengre tid enn normalt å finne veileder.

Utsatt innlevering uten gyldig dokumentasjon

Fra og med høstsemesteret 2018 vil studenter som har utsatt innleveringen levere til de ordinære fristene 23. mai og 15. november.

Forsinkede studenter kan levere oppgaven ved et tidligere tidspunkt. Sensurfristen løper fra den ordinære innleveringsfristen, men ved ledig kapasitet vil instituttet sensurere disse masteroppgavene løpende.

For å få levert oppgaven må du

Publisert 10. mars 2016 09:55 - Sist endret 2. apr. 2019 13:46