English version of this page

Formelle krav til masteroppgaven

Omfang

 • Minimum punktstørrelse 12, gode marger og linjeavstand 1,5.
 • Omfanget bør være på 16.000-35.000 ord, som inkluderer:
  • forord (der du bl.a. informerer om hvem som har vært veileder)
  • sammendrag
  • innholdsfortegnelse
  • fotnoter
 • Forside, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg til ordgrensen.
  • Store vedlegg som f.eks. inneholder syntaksfiler kan leveres på minnepinne.

Følgende informasjon skal stå på forsiden

 • Tittel på masteroppgaven
 • Forfatterens navn
 • Semester (vår/høst), årstall
 • Masteroppgave i statsvitenskap, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Antall ord
Publisert 10. mars 2016 09:55 - Sist endret 10. aug. 2017 09:19