Tverrfaglige emner innen samfunnsvitenskap

Viser 1–55 av 55 emner
Emne Studiepoeng
ENERGI4010 – Bærekraftig energiomstilling (10 studiepoeng) 10
ENERGI9010 – The Transition towards Sustainable Energy Systems (5 studiepoeng) 5
ENERGI9020 – Interdisciplinary Perspectives on Solar Energy (5 studiepoeng) 5
HON3000 – Tverrfaglig prosjekt (10 studiepoeng) 10
INTER1000 – Innføringsemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
INTER2000 – Case Work in International Studies (10 studiepoeng) 10
INTER3090 – Oppgaveemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv (20 studiepoeng) 20
KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
OADM1001 – Innføring i offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OADM2100 – Managing and leading public organizations (10 studiepoeng) 10
OADM3090 – Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OLA4001 – Ledelse, organisasjon og institusjon (20 studiepoeng) 20
OLA4060 – Fordypningsemne - organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
OLA4090 – Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid (30 studiepoeng) 30
OSS9090 – Case Study Research Methods (8 studiepoeng) 8
OSS9096 – Mixed and Merged Methods: Toward a Methodological Pluralism (8 studiepoeng) 8
OSS9097 – Collecting and Analyzing Big Data (8 studiepoeng) 8
OSS9101 – Nordic civil society – a model for the world? (8 studiepoeng) 8
OSS9103 – Addressing the Climate Emergency through Education (8 studiepoeng) 8
OSS9104 – The Ethics and Politics of Care (8 studiepoeng) 8
OSS9105 – Democratization and Autocratization in a Comparative Perspective (8 studiepoeng) 8
OSS9106 – Global Urban Policy Mobilities (8 studiepoeng) 8
OSS9108 – Controversy mapping and computational anthropology: digital methods between the qualitative-quantitative divide (8 studiepoeng) 8
STV9431 – A differentiated Europe and its implications (10 studiepoeng) 10
SV9103 – Introduction to the PhD Programme (0 studiepoeng) 0
SV9104 – Research ethics (2 studiepoeng) 2
SV9105 – Philosophy of social science (4 studiepoeng) 4
SV9106 – Research Communication (2 studiepoeng) 2
SV9107 – International publishing (2 studiepoeng) 2
SV9108 – Philosophy of Social Science (4 studiepoeng) 4
SV9111 – Social Sciences Special Syllabus (1 studiepoeng) 1
SV9112 – Social Sciences Special Syllabus (2 studiepoeng) 2
SV9113 – Social Sciences Special Syllabus (3 studiepoeng) 3
SV9114 – Social Sciences Special Syllabus (4 studiepoeng) 4
SV9115 – Social Sciences Special Syllabus (5 studiepoeng) 5
SV9116 – Social Sciences Special Syllabus (6 studiepoeng) 6
SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
SVKAR0110 – Kom igang med prosjekt utdanning og karriere (0 studiepoeng) 0
SVKAR0120 – Studentlivet er mer enn bare fag (0 studiepoeng) 0
SVKAR0210 – Slik oppdager du dine muligheter (0 studiepoeng) 0
SVKAR0220 – Slik planlegger du for en spennende karriere (0 studiepoeng) 0
SVKAR0310 – Finn din retning (0 studiepoeng) 0
SVKAR0320 – Bli klar for veien videre etter bachelor (0 studiepoeng) 0
SVKAR0410 – Navigating your career (0 studiepoeng) 0
SVKAR0420 – Where do you belong in work life (0 studiepoeng) 0
SVKAR0510 – How to get noticed by employers (0 studiepoeng) 0
SVKAR0520 – Get ready for life after graduation (0 studiepoeng) 0
SVLEP1000 – Innføringsemne i samfunnsvitenskapene for lektorstudenter (10 studiepoeng) 10
SVLEP3090 – Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter (10 studiepoeng) 10
SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering (20 studiepoeng) 20
UTV1000 – Innføring i utviklingsstudier og bærekraft (10 studiepoeng) 10
UTV2000 – Utviklingsteori i praksis (10 studiepoeng) 10
UTV2001 – Utvikling og bærekraft i praksis (10 studiepoeng) 10
UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier (30 studiepoeng) 30