Tverrfaglige emner innen samfunnsvitenskap

Viser 1–23 av 23 emner
Emne Studiepoeng
ENERGI4010 - Bærekraftige energisystemer (10 studiepoeng) 10
ENERGI9010 - The Transition towards Sustainable Energy Systems (5 studiepoeng) 5
ENERGI9020 - Interdisciplinary Perspectives on Solar Energy (5 studiepoeng) 5
INTER1000 - Innføringsemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
INTER2000 - Case Work in International Studies (10 studiepoeng) 10
INTER3090 - Oppgaveemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
KULKOM1001 - Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv (20 studiepoeng) 20
KULKOM3090 - Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
OADM1001 - Innføring i offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OADM2100 - Managing and leading public organizations (10 studiepoeng) 10
OADM3090 - Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OLA4000 - Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
OLA4020 - Metodologi, verdier og dømmekraft (10 studiepoeng) 10
OLA4060 - Prosessforståelser og anvendte perspektiver (10 studiepoeng) 10
OLA4090 - Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid (30 studiepoeng) 30
SV9101 - Kurs i vitenskapsteori (5 studiepoeng) 5
SV9102 - Forskningsetikk (1 studiepoeng) 1
SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
SVLEP3090 - Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter (10 studiepoeng) 10
SVPRO4000 - Prosjektforum - lederskap og organisering (20 studiepoeng) 20
UTV1000 - Innføringsemne i utviklingsstudier (10 studiepoeng) 10
UTV2000 - Utviklingsteori og praksis (10 studiepoeng) 10
UTV3091 - Avslutningsemne i utviklingsstudier (30 studiepoeng) 30