Tverrfaglige emner innen samfunnsvitenskap

Viser 1–33 av 33 emner
Emne Studiepoeng
ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer (10 studiepoeng) 10
ENERGI9010 – The Transition towards Sustainable Energy Systems (5 studiepoeng) 5
ENERGI9020 – Interdisciplinary Perspectives on Solar Energy (5 studiepoeng) 5
INTER1000 – Innføringsemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
INTER2000 – Case Work in International Studies (10 studiepoeng) 10
INTER3090 – Oppgaveemne i internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv (20 studiepoeng) 20
KULKOM3090 – Oppgaveemne i kultur og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
OADM1001 – Innføring i offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OADM2100 – Managing and leading public organizations (10 studiepoeng) 10
OADM3090 – Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
OLA4001 – Ledelse, organisasjon og institusjon (20 studiepoeng) 20
OLA4060 – Fordypningsemne - organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
OLA4090 – Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid (30 studiepoeng) 30
SV9103 – Introduction to the PhD Programme (0 studiepoeng) 0
SV9104 – Research ethics (2 studiepoeng) 2
SV9105 – Philosophy of social science (4 studiepoeng) 4
SV9106 – Research Communication (2 studiepoeng) 2
SV9107 – International publishing (2 studiepoeng) 2
SV9108 – Philosophy of Social Science (4 studiepoeng) 4
SV9111 – Social Sciences Special Syllabus (1 studiepoeng) 1
SV9112 – Social Sciences Special Syllabus (2 studiepoeng) 2
SV9113 – Social Sciences Special Syllabus (3 studiepoeng) 3
SV9114 – Social Sciences Special Syllabus (4 studiepoeng) 4
SV9115 – Social Sciences Special Syllabus (5 studiepoeng) 5
SV9116 – Social Sciences Special Syllabus (6 studiepoeng) 6
SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
SVLEP1000 – Innføringsemne i samfunnsvitenskapene for lektorstudenter (10 studiepoeng) 10
SVLEP3090 – Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter (10 studiepoeng) 10
SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering (20 studiepoeng) 20
UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier (10 studiepoeng) 10
UTV2000 – Utviklingsteori i praksis (10 studiepoeng) 10
UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier (30 studiepoeng) 30