Semesterside for ENERGI4010 - Høst 2014

Program IFE besøk 4. september

1200 -    Avreise fra baksiden av Eilert Sundts hus,

1300-       Orientering om IFEs solenergiforskning og omvisning i solcellelaben.

1400 -       Omvisning i Forskningsreaktoren JEEP II, med orientering om virksomheten og om kjernenergi.

1345 -        Avreise HyNor Lillestrøm: Orientering og omvisning i ZEG Powers Demoanlegg for samtidig produksjon av elektrisitet og hydrogen basert på høytemperatur (900 C)  brenselceller med fangst av CO2, basert på bio- (avfallsdeponi-) gass. Omvisning på Akershus energis Solvarmeanlegg (Norges største - 4GWh/år). Orientering om HyNor Lillestrøm.

1600 -       Slutt – avreise.

Dersom det er noen spesielle hensyn vi må ta er det bare å gi beskjed.

28. aug. 2014 11:42

 

Søknaden består av to deler:

1. Dersom du har bachelorgrad fra et annet lærested enn UiO: Send kopi av bachelor-vitnemål til: Øystein Moen, Postboks 1108, Blindern 0317 Oslo. Dersom bachelorgraden din er fra UiO, trenger du kun å sende inn motivasjonsbrev, se punkt to.

2. Send inn et motivasjonsbrev via denne lenken. For å kunne plassere deg i en tverrfaglig gruppe vil vi vite litt om bakgrunnen din og hvorfor du er engasjert i energispørsmål. Emnet har plass til inntil 30 studenter.

Søknadsfrist 20.august

27. mai 2014 10:52

Detaljert undervisningsplan kommer 1.juli. Undervisningen blir lagt til tirsdager og torsdager fra 16.15 til 18.00

27. mai 2014 10:47