Presentasjon av gruppeoppgave 8 desember kl 09.30- 12.00

Vi begynner  kl 09.30 og satser på å bli ferdig ca k12.00

Hver gruppe kan bruke inntil 15-20 minutter på presentasjonen sin. Vi forventer at alle bidrar under presentasjonen hvilket betyr at det blir ca  5 minutter per person. Etter presentasjonen blir det satt av ca 15 min med spørsmål fra sensorene.  Det er to sensorer. Den ene har naturvitenskapelig og den andre har samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Det blir ikke mulighet for at gruppe kan høre på hverandres presentasjoner.

Detaljert kjøreplan for presentasjonene kommer senere.

 

Publisert 27. okt. 2017 10:34 - Sist endret 27. okt. 2017 10:34