Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Gruppeoppgave og muntlig presentasjon.

Innleveringsfrist: 1. desember

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. okt. 2019 13:37