Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EURO2100 - Vår 2006

Finn Arnesen er tilgjengelig for evt. begrunnelse, enten ringetider:

mandag og onsdag mellom 9 og 12, og 14 og 16 På tlf.nr. 22 85 96 13

eller e-post frem til fredag 16.6

For nærmere informasjon om begrunnelse og klageadgang, se regelverket

Ved evt. klage, må klageskjema benyttes (se i venstre kollonne)

9. juni 2006 16:42

Sensur faller 9.6. kl 13. Sensurlister vil henges opp ved SV-infosenter. Sensuren vil også være tilgjengelig i studentweb.

16. mai 2006 17:19

Alle resterende kopier til seminarene kan hentes i SV-infosenter, inklusive pengespill sakene. Alle dokumentene ligger også i classfronter

25. apr. 2006 14:04