Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sejersted, Arnesen, Rognstad, Foyn og Kolstad: EØS-rett, 2004. Universitetsforlaget. 2. utgave. Bortsett fra kapitlene 24 til 27.

Thomas Andersen, Henrik Bull og Stephan L. Jervell, red.: Regelsamling i EU- og EØS-rett, 2003. Cappelen.

Morten Broberg og Nina: EU-domme, med bemærkninger og spørgsmål, Jurist og økonomforbundet 2003. 3. udgave.

Hjelpemiddel ved eksamen

Regelverksamling, Thomas Andersen m.fl., Regelsamling i EU- og EØS-rett, Cappelen Akademisk forlag, isbn 82-0222601-5

Publisert 28. nov. 2005 15:28 - Sist endret 13. jan. 2006 14:13