Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EURO2100 - Vår 2007

Sensur faller fredag 21.6. Resultatene vil i løpet av dagen være tilgjengelig på studentweb. Lister vil henges opp på tavla utenfor SV-infosenter

Eventuelle ønsker om begrunnelse må sendes på e-post til Liv Tone: livtm@sv.uio.no Husk å oppgi emnekode og kandidatnr. i e-posten. Ønske om begrunnelse må være fremmet innen utgangen av torsdag 28. juni 2006.

Ved klager må klageskjemaet (se venstre kollonne) fylles ut

For nærmere informasjon om begrunnelse og klage, se regelverket

19. juni 2007 16:22

Merk at tillatt hjelpemiddel ved eksamen er Regelverksamling, Thomas Andersen m.fl., Regelsamling i EU- og EØS-rett, Cappelen Akademisk forlag, isbn 82-0222601-5 Regelverksamningen må være uten tilføyelser, notater, merknader eller henvisninger, men markering eller understreking er tillatt

Dette er nedfelt i emnebeskrivelsen.

Regelverksamlingen må leveres i SV-infosenter to dager før eksamen, merket med navn på omslaget foran, før utdeling under eksamen. Det vil si at levering må skje senest tirsd 29.5

25. mai 2007 13:16

Det er satt opp ekstra undervisning på emnet. Det blir bl.a gjennomgang av oppgaver følgende tidspunkt:

9. mai, 10.15-12 i Aud 3, ES

10.mai 12.15-14 i Aud 2, ES

3. mai 2007 15:44