Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EURO2100 - Vår 2008

Sensur faller tirsdag 17.06. Resultatene vil i løpet av dagen være tilgjengelig på studentweb. Lister vil henges opp på tavla utenfor SV-infosenter

Eventuelle ønsker om begrunnelse må sendes på e-post til Liv Tone: livtm@sv.uio.no Husk å oppgi emnekode og kandidatnr. i e-posten. Ønske om begrunnelse må være fremmet innen utgangen av tirsdag 24.06 2008.

Ved klager må klageskjema fylles ut

For nærmere informasjon om begrunnelse og klage, se regelverket

4. juni 2008 18:09

Merk at tillatt hjelpemiddel ved eksamen er Regelverksamling, Thomas Andersen m.fl., Regelsamling i EU- og EØS-rett, Cappelen Akademisk forlag, isbn 82-0222601-5

Regelverksamningen må være uten tilføyelser, notater, merknader eller henvisninger, men markering eller understreking er tillatt

Dette er nedfelt i emnebeskrivelsen. Regelverksamlingen må leveres i SV-infosenter to dager før eksamen, merket med navn på omslaget foran, før utdeling under eksamen. Det vil si at levering må skje senest fredag 23.05

20. mai 2008 14:51

Innlevering av Oppgave 1 utsettes til 21.4. Oppgaven leveres i fronter.

For nærmere informasjon og beskjeder, henvises det til fronter

3. apr. 2008 14:45