Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

SV-infosenter

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 31, Eilert Sundts hus, 1.etg

Ekspedisjonstid: 
Mandag - fredag: 9-15

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 48 46 (9-11 og 12-15)
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.sv.uio.no/studier/kontakt/sv-infosenter.html

SV-infosenter

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 31, 1.etasje, Eilert Sundts hus

Ekspedisjonstid: 
9-16

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 48 46 (9-11 & 12-16)
Faks: 22 85 49 71
E-post: 
Web: www.sv.uio.no

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Janne Haaland Matlary  (kontaktinformasjon) tirsdag 10-12, rom 508  Programleder for Bachelorprogrammet i Internasjonale studier og faglig ansvarlig for INTER1000
Olav Njølstad  onsdag-torsdag 13.00-15.30, Det Norske Nobelinstitutt, Drammensveien 19, 0255 Oslo. Telefon 22 12 93 00  Dr.philos i internasjonal historie og forskningssjef ved Det Norske Nobelinstitutt. Han er knyttet til emnet som faglærer i historie, og vil sammen med Janne Haaland Matlary ha hovedansvaret for forelesningene på INTER1000.
Publisert 16. juni 2003 20:13 - Sist endret 14. aug. 2003 09:37