Pensum/læringskrav

John Baylis & Steve Smith: The Globalization of World Politics- an introduction to international relations, 2001 ( second edition). Oxford University Press. ISBN: 0-19-878263-2. Hele boken med unntak av kapittel 9. 10, 11 & 27. .

Kompendium til INTER1000 Innføringsemne i Internasjonale studier. Antonio Cassese; International Law in a Divided World. Kapittel 1-3 (side 9-73) Totalt 65 sider

Publisert 19. mai 2003 10:25 - Sist endret 4. aug. 2003 18:37