Beskjeder

Publisert 3. jan. 2008 13:48

Sensur er nå tilgjengelig på Studentweb og på oppslag ved siden av SV-infosenter.

Eventuelle ønsker om begrunnelse må sendes på e-post til studiekonsulenten, araz.dara@sv.uio.no. Husk å oppgi kandidatnr. i e-posten. Frist for å be om begrunnelse er 1 uke etter at karakterene ble offentliggjort, så dette må være fremmet innen utgangen av torsdag 10. januar 2008.

Ved klager må klageskjemaet fylles ut. Klagefrist er 3 uker etter offentliggjøring av karakterene eller 3 uker etter mottatt begrunnelse. For nærmere informasjon om begrunnelse og klage, se regelverket

Publisert 15. nov. 2007 14:15

Nicolai Nyland ønsker at alle skal lese gjennom et case-materiale før forelesningen 27. november. Det er kopiert opp ett eksemplar til hver av dere, og den kan hentes i skranken ved SV-infosenter.

Publisert 12. nov. 2007 14:03

Undervisningen på seminargruppe 1 og 2 i dag (12. november) er utsatt. Se tilsendt e-post for nærmere informasjon.

Publisert 31. okt. 2007 12:21

NB! Forelesningen med Nicolai Nyland 4. desember er flyttet til onsdag 5. desember, 10.15-12.00 i aud. 3.