Pensum/læringskrav

John Baylis & Steve Smith: The Globalization of World Politics- an introduction to international relations, 2004. Oxford University Press. ISBN: 0321300969. Hele boken er pensum.

Utdrag av bøker. Samlet i kompendiet INTER1000; Innføring i internasjonale studier

Det er viktig å merke seg at studentene må være undervisningsmeldt på emnet og semesterregistrert for å kunne kjøpe kompendiesamling på Kopiutsalget, Akademika. Gyldig studentbevis samt semesterkort må derfor fremvises ved kjøp av kompendier.

Cassese, Antonio: International Law, 2001. Oxford University Press. ISBN: 0-19-829998-2. Side 46-68.

Cassese, Antonio : International Law in a Divided World, 1986. Oxford University Press. ISBN: 0-19-876233-X. Kapittel 1-3 .

Anbefalt tilleggslitteratur:

Jackson, Robert og Georg Sørensen: Introduction to International Relations, 2003. Oxford Press. Kapittel 2 "IR as an Academic Subject" gir en god oversikt over ulike teorier.

Nye, Joseph S. Jr.: Understanding International Conflicts: An introduction to theory and history, 2004. Longman, New York.

Keylor, William R.: The twentieth century: an international history. 3rd ed, 2004. Oxford University Press, NY. Det ser ut til at 2004 utgaven er utilgjengelig på Akademika, men boka finnes også i paparback fra 2000 med ISBN 0195136810.

Lundestad, Geir: Øst, vest, nord, sør. Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945, 2000, 4 utgave. Universitetsforlaget, Oslo.

Publisert 24. apr. 2007 20:51 - Sist endret 14. juni 2007 12:19