Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

Samlet vurdering, semesteroppgave og skriftlig eksamen.

Semesteroppgave

Utlevering av oppgaven: 28. november kl. 12:44

Innleveringsfrist: 10. desember kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig eksamen

Tid: 17. desember kl. 09:00 (3 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. jul. 2020 05:41