Pensum/læringskrav

Bøker

Grieco, Joseph, G. John Ikenberry og Michael Mastanduno. 2015. Introduction to International Relations: Enduring Questions and Contemporary Perspectives. London: Palgrave. Kap 1–3, 5–7, 9–11 og 13 er pensum. 350 s

Krugman, Paul og Robin Wells. 2018. Economics (5. utgave;  4. utgave 2015 eller 3. utgave 2012 er likeverdige). London: Macmillan education. Kap 1-4, 7-8, og 16-17 er pensum. Vær oppmerksom på det viktige læringsmaterialet (øvelsesoppgaver osv) plassert etter hvert kapittel og i bokens siste deler. 230 s.

Lowe, Vaughan. 2015. International Law: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Hele boken er pensum. 144 s.

Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.). Krig og fred i det lange 20. århundre, Oslo: Cappelen Damm. Følgende kapitler er pensum, 158 s:

 • Waage, Hilde Henriksen, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (2013), Innledning, 12-16. 5 s
 • Hobson, Rolf (2013), Slutten på det klassiske europeiske statssystemet, 1871-1945 (kap 1), s. 20-45. 26 s
 • Danielsen, Helge (2013), USA og den kalde krigen (kap 2), 46-67. 22 s
 • Rowe, Lars (2013), Sovjetunionen og den kalde krigen (kap 3), 68-91. 24 s
 • Kristoffersen, Dag Axel (2013), Europeisk integrasjon etter 1945 (kap 4), 92-114. 23 s
 • Tønnesson, Øyvind (2013), Folkeforbundet – en tragedie? (kap 9), 212-234. 23 s
 • Svenbalrud, Hallvard Kvale (2013), FN og kollektiv sikkerhet (kap 10), 235-259. 25 s
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013), Internasjonale menneskerettigheter (kap 11), 260-284. 25 s
 • Engh, Sunniva og Hanne Hagtvedt Vik (2013), Utviklingshjelp – idealisme og stormaktspolitikk (kap 14), 334-356. 22 s
 • Tamnes, Rolf (2013), Det lange 20. århundre i perspektiv (kap 15), 357-381. 25 s
 •  

Tilgjengelig i kompendium som kjøpes hos Kopiutsalget, Akademika

Gaddis, John Lewi 2004. The Landscape of History: How Historians Map the Past, New York: Oxford University Press, 129-153. 25 s

McGrew, Anthony. 2017. Globalization and Global Politics. J.  Baylis, S. Smith og P. Owens (red.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press, kap 1. 17 s.

Trachtenberg, Mark. 2006. The Craft of International History. Princeton: Princeton University Press. Kap. 6 og 7 er pensum. 29 s

Sum pensum: ca 1250 s

Publisert 25. mai 2018 11:16 - Sist endret 12. sep. 2018 09:41