Beskjeder

Publisert 5. jan. 2004 01:00

Sensur faller klokka 13.00. Lister henges opp på tavlene utenfor SV-infosenter. Sensur vil ligge på studentweb ca 7. januar.

Publisert 5. des. 2003 01:00

Eksamen i KULKOM1001 fra klokka 14.30-18.30. Sted kommer senere.

Publisert 21. nov. 2003 01:00

Oppgavene til eksamensforberedelsene legges ut på emnets hjemmeside! Oppgavene kan også hentes på SV-infosenter. Tekst og bilde til to av oppgavene hentes på SV-infosenter. Ingen hjelpemidler til eksamen!

Publisert 21. nov. 2003 01:00

Frist for godkjenning av obligatoriske aktiviteter på KULKOM1001. Eventuell dokumentasjon på gyldig fravær må være levert til studiekonsulent Anne-Lene Andresen!

Publisert 12. sep. 2003 02:00

PENSUM! Kompendiet Kultur og kommunikasjon- en innføring er nå klart. De som ikke har fått det, kan ta kontakt med studiekonsulent Anne-Lene Andresen på SV-infosenter.

Publisert 19. aug. 2003 02:00

Studiekonsulent Anne-Lene Andresen har treffetid tirsdager fra 12-14 i SV-infosenter.

Publisert 18. aug. 2003 02:00

Fordeling på seminargrupper på KULKOM1001 er hengt opp på tavla utenfor SV-infosenter