Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

SV-infosenter

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 31, Eilert Sundts hus, 1.etg

Ekspedisjonstid: 
Mandag - fredag: 9-15

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 48 46 (9-11 og 12-15)
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.sv.uio.no/studier/kontakt/sv-infosenter.html

SV-infosenter

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 31, 1.etasje, Eilert Sundts hus

Ekspedisjonstid: 
9-16

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 48 46 (9-11 & 12-16)
Faks: 22 85 49 70
E-post: 
Web: www.sv.uio.no

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Ivar Frønes  (kontaktinformasjon) mandager 15-16, rom 835 (midlertidig rom)  Programleder for Bachelorprogrammet i Kultur og kommunikasjon og faglig ansvarlig for KULKOM1001
Odd Are Berkaak  (kontaktinformasjon)   Ikke tilstede uke 38,39,40 & 47, 48 og 49
Rolv Mikkel Blakar  (kontaktinformasjon)  
Ove Solum  (kontaktinformasjon)  
Publisert 16. juni 2003 20:13 - Sist endret 1. sep. 2003 18:00