Pensum/læringskrav

Bøker merket @ må kjøpes, resten inngår i kompendiesamling. Det er viktig å merke seg at studenten må være semesterregistrert på emnet for å kunne kjøpe kompendiesamling på Kopiutsalget, Akademika.

Bøker

@ Miller, Daniel: Modernity. An Ethnographic Approach. Dualism and Mass Consumption in Trinidad, 1994. Berg Publishers, Exeter. Side 58-137 & side 203-256 (totalt 133 sider).

@ Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn, 1999. Universitetsforlaget, Oslo. Del 1, side 11-104 og første kapittel av del 2, side 105-134 (totalt 125 sider).

@ Bourdieu, Pierre: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, 1995. Pax Forlag A/S. Side 44-130 (totalt 87 sider).

Artikler/utdrag av bøker. Samlet i Kultur og kommunikasjon- kompediesamling

Aslaksen, Ellen K.: Ung og lovende. 90-tallets kunstere- erfaringer og arbeidsvillkår, 1997. Norsk kulturråd . Rapport nr. 8, Kapittel 1.3, 1.4 og kapittel 2, side 14-54 (totalt 40 sider).

Gardiner, H.W & C. Kosmitzki: Lives Across Cultures- Cross- cultural human development, 2002 (andre utgave). Allyn & Bacon, Boston. Side 1-48 (totalt 48 sider).

Gulbrandsen, Liv Mette. Storbyjenter. i K. Thorsen & Toverud, R.(red.) Kulturpsykologi 2002 Universitetsforlaget, Oslo side 103-127 (totalt 25 sider)

Lynne, Anita: Nyansenes makt- en studie av ungdom, identitet og klær, SIFO rapport nr. 4-2000, Lysaker. Side 42-88 (totalt 47 sider).

Säljö, Roger: Læring i praksis- et sosiokulturelt perspektiv, 2001, Oslo. Cappelen Akademiske. Forord og kapittel 1, side 9-47 (totalt 39 sider).

Vestel, Viggo. Breakdance,red eyed penguins, Vikings, grunge and straight rock’n’roll: The construction of place in musikal discource in Rudenga, east side Oslo i Young. Nordic Journal of Youth Research, Volume 7, Number 2, June 1999. Grafiska Punkten AB, Väksjö 1999, side 4-24 (totalt 21 sider)

Dijk, Teun A. van. Kapittel 1. The study of Discource i Van Dijk, Teun A (red). Discources as Structure and Process. Discource studies: A Multidisciplinary Introduction. Volume 1 SAGE Publications, London 1998, side 1-34 (totalt 34 sider)

Blum-Kalka, Shoshana. Kapittel 2 Discource Pragmatics i Van Dijk, Teun A (red). Discources as Social Interaction. Discource studies: A Multidisciplinary Introduction. Volume 2 SAGE Publications, London 1998: side 38-63 (total 26 sider)

Kopisamling

Dette er en egen kopisamling som vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Berkaak, Odd Are, Rolv Mikkel Blakar, Ivar Frønes og Ove Solum: Kultur og kommunikasjon- en innføring, 2003. Totalt 108 sider.

Totalt 725 sider

Publisert 19. mai 2003 10:26 - Sist endret 12. sep. 2003 11:02