Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2003Ivar Frønes    Innføring i kultur og kommunikasjon   
26.08.2003Ove Solum    Kultur, kommunikasjon og medier   
02.09.2003Gjesteforeleser Professor Daniel Dayan    Medier og mediebegivenheter   
09.09.2003Ivar Frønes    Tegn   
16.09.2003Rolv Mikkel Blakar    Kommunikasjon- et teoretisk perspektiv for å forstå mennesket  Relevant pensum: Blakars kapittel i kompediet Kultur og kommunikasjon- en innføring 
23.09.2003Rolv Mikkel Blakar    Språk, kommunikasjon og sosiale relasjoner  Relevant pensum:

Gardiner & Kosmitzkis utdrag i Kultur og kommunikasjon- kompediesamling

og

Säljös utdrag i Kultur og kommunikasjon- kompediesamling 

30.09.2003Ivar Frønes    Samfunnet som tegn. Sosiale og kulturelle distinksjoner  Relevant pensum:

Bourdieu, Pierre. Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Pax Forlag A/S, Oslo 1995: side 44-130

Lynnes utdrag i Kultur og kommunikasjon- kompediesamling

Frønes kapittel i kompediet Kultur og kommunikasjon- en innføring 

07.10.2003Ivar Frønes    Klasse, smak og distinksjoner. Kulturelle diskurser  Relevant pensum:

Bourdieu, Pierre. Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. Pax Forlag A/S, Oslo 1995: side 44-130

Dijk, Teun A. van og Blum-Kalka, Shoshanas utdrag i Kultur og kommunikasjon- kompediesamling 

14.10.2003Odd Are Berkaak    Kunst som sosial prosess  Relevant pensum:

Aslaksens utdrag i Kultur og kommunikasjon- kompediesamling 

21.10.2003Odd Are Berkaak    Kulturforskjeller og annerledeshet. Identitetspolitikk  Relevant pensum:

Miller, Daniel Modernity. An ethnographic Approach. Dualism and Mass Consumption in Trinidad Berg Publishers, Exeter 1994, side 58-137 og side 203-256 

28.10.2003Gunnar Sæbø    Mediestudier og Bourdieu  Relevant pensum: Gripsruds bok 
04.11.2003Ivar Frønes    Oppsummering   
Publisert 16. juni 2003 20:13 - Sist endret 10. sep. 2003 16:18