Pensum/læringskrav

Bøker merket @ må kjøpes, resten inngår i kompendiesamling. Det er viktig å merke seg at studenten må være semesterregistrert på emnet for å kunne kjøpe kompendiesamling på Kopiutsalget, Akademika.

Bøker

@ Bauman, Zygmunt og Tim May: Å tenke sosiologisk, 2004. Abstrakt Forlag. ISBN: 8279350438. Ca 100 sider. Sidetall kommer senere.

@ Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes: Tegn, tekst og samfunn, 2004. Ca. 150 sider. Hele boken er pensum. Pensum deles ut på forelesning..

@ Blakar, Rolv Mikkel: Språk er makt, 1996. Pax Forlag. ISBN: 8253017979. Innledning og kapittel 1, 2, 3 og 5 (totalt 135 sider).

@ Bourdieu, Pierre: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, 1995. Pax Forlag A/S. side 44-130 (totalt 87 sider).

@ Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn, 2002. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN: 8215002536. Hele boken er pensum.

@ Harvey, Penelope: Hybrids of Modernity. Anthropology, the Nation State and the universal Exhibition, 1996. Routledge, London. ISBN: 041513045X. Hele boken er pensum unntatt kapittel 2 (totalt 160 sider).

@ Nafstad, H.E. (red): Det omsorgsfulle mennesket - et psykologisk alternativ, 2004. Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo. ISBN: 8205329419. Side 17-117 og 150-176 (totalt 126 sider).

@ Slaata, Tore: Den norske medieorden. Posisjoner og privilegier, 2003. Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo. ISBN: 8205307741. Side 1-110 (totalt 109 sider).

Artikler/utdrag av bøker. Samlet i Kultur og kommunikasjon- kompendiesamling

Berkaak, Odd Are: Ikke la meg ta meg: Livsbilder i popmusikkens tid i Jostein Gripsrud (red) Populærmusikken i kulturpolitikken, 2002. Norsk kulturråd. ISBN: 82-7081-107-6. Del 11 Identitet, side 195-225.

Blakar, Rolv Mikkel: Communication: A social perspective on clinical issues, 1984. Universitetsforlaget. ISBN: 8200011170. Side 21-48 i kapittel 1 (totalt 28 sider).

Gardiner, H.W & C. Kosmitzki: Lives Across Cultures- Cross- cultural human development, 2002 (andre utgave). Allyn & Bacon, Boston. Side 1-48 (totalt 48 sider).

Gulbrandsen, Liv Mette. Storbyjenter. i K. Thorsen & Toverud, R.(red.) Kulturpsykologi 2002 Universitetsforlaget, Oslo side 103-127 (totalt 25 sider)

Lynne, Anita: Nyansenes makt- en studie av ungdom, identitet og klær, SIFO rapport nr. 4-2000, Lysaker. Side 42-88 (totalt 47 sider).

Publisert 17. juni 2004 15:25 - Sist endret 16. aug. 2004 16:52