Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.08.2004Ivar Frønes    Introduksjon til kultur og kommunikasjon   
27.08.2004Rolv Mikkel Blakar    Kommunikasjon- et perspektiv på mennesket.  Anbefalt litteratur: Kompendiet; Blakars artikkel "Communication: A social perspective on clinical issues" 
03.09.2004Ove Solum    Kommunikasjon og medier; teorier og perspektiver.  Anbefalt litteratur: Gripsrud, Jostein "Mediekultur, mediesamfunn". 
10.09.2004Ivar Frønes    Tegn, symboler og sosiale prosesser.  Anbefalt litteratur: Berkaak og Frønes; Tegn, tekst og samfunn. 
17.09.2004Gunnar Sæbø    Mediefeltet og symbolsk kapital  Anbefalt litteratur: Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn. 
24.09.2004Ivar Frønes    Sosiale og kulturelle mønster: Bourdieu  Anbefalt litteratur: Bourdieu: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften. 
01.10.2004Odd Are Berkaak    Tolkning og meningsdannelse  Anbefalt litteratur: Berkaak og Frønes: Tegn, tekst og samfunn 
08.10.2004Odd Are Berkaak    Modernitet som kommunikasjonsform  Anbefalt litteratur: Harvey, Penelope: Hybrids of Modernity. Anthropology, the Nation State and the universal Exhibition, 1996. Kapittel 5. 
15.10.2004Rolv Mikkel Blakar    Språk og kommunikasjon  Anbefalt litteratur: Blakar, Rolv Mikkel: Språk er makt, 1996. 
22.10.2004Ivar Frønes    Oppsummering  AVLYST. TAS IGJEN i NOVEMBER. 
Publisert 17. juni 2004 15:55 - Sist endret 20. okt. 2004 20:17