Beskjeder

Publisert 22. nov. 2005 11:56

Emneevaluering av KULKOM1001 H05: Klikk her for å finne nettskjemaet. Skjemaet tas ned fredag den 25. november.

Publisert 9. nov. 2005 16:15

Gjesteforelesning: Forelesningene på KULKOM1001 utvides! Jostein Gripsrud kommer og holder forelesningen; Frank Zappas rolle i Tjekkoslovakia: Om forholdet mellom kulturell og politisk offentlighet. Tid: Tirsdag 15.11 kl. 12.15-14. Sted: Aud.3 ES.

Publisert 16. aug. 2005 21:28

Pensumboken Tegn, tekst og samfunn av Berkaak og Frønes kan nå kjøpes på Akademika.

Publisert 12. aug. 2005 15:19

OBS! Seminargruppe 2 og 3 har endret rom i forhold til det som opprinnelig var satt opp. På seminar 4 har det blitt endret både tid og sted; nytt tidspunkt og sted er tirsdager 16.15-18.00 038HH.

Publisert 31. mai 2005 10:35

NB! Første forelesning går fredag 19. august klokka 10.15-12, aud. 3, Eilert Sundts hus. Resten av forelesningsrekken går på tirsdager 12.15-14, aud. 3, ES.