Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

SV-infosenter

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 31, Eilert Sundts hus, 1.etg

Ekspedisjonstid: 
Mandag - fredag: 9-15

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 48 46 (9-11 og 12-15)
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.sv.uio.no/studier/kontakt/sv-infosenter.html

SV-infosenter

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 31, 1.etasje, Eilert Sundts hus

Ekspedisjonstid: 
9-16

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 48 46 (9-11 & 12-16)
Faks: 22 85 48 25
E-post: 
Web: www.sv.uio.no

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Adelheid Huuse  (kontaktinformasjon)   Studiekonsulent på programmet. Veiledning kan bestilles i skranken på SV-infosenter, sv-info@sv.uio.no eller på telefon 22854846.
Ivar Frønes  (kontaktinformasjon)   Programleder for Bachelorprogrammet i Kultur og kommunikasjon og faglig ansvarlig for KULKOM1001.
Odd Are Berkaak  (kontaktinformasjon)   Professor i sosialantropologi og foreleser på KULKOM1001.
Rolv Mikkel Blakar  (kontaktinformasjon)   Psykolog og foreleser på KULKOM1001.
Ove Solum  (kontaktinformasjon)   Amanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon og foreleser på KULKOM1001.
Publisert 21. apr. 2005 14:07 - Sist endret 4. aug. 2005 17:35