Pensum/læringskrav

Bøker merket @ må kjøpes, resten inngår i kompendiesamling. Det er viktig å merke seg at studenten må være semesterregistrert på emnet for å kunne kjøpe kompendiesamling på Kopiutsalget, Akademika.

Bøker

@ Bauman, Zygmunt og Tim May: Å tenke sosiologisk, 2004. Abstrakt Forlag. ISBN: 8279350438. side 25-74, 100 - 117, 157 - 202.

@ Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes: Tegn, tekst og samfunn, 2005. Abstrakt forlag. Ca. 150 sider. Hele boken er pensum.

@ Blakar, Rolv Mikkel: Språk er makt, 1996. Pax Forlag. ISBN: 8253017979. Innledning og kapittel 1, 2, 3 og 5 (totalt 135 sider).

@ Bourdieu, Pierre: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, 1995. Pax Forlag A/S. side 44-130 (totalt 87 sider).

@ Carrithers, Michael: Why Humans have Cultures. Explaining Anthropology and Social Diversity, 1992. Oxford University Press (Opus serien). ISBN: 0-19-289211-8, 0-19-219227-2. Hele boken er pensum.

@ Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn, 2002. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN: 8215002536. Hele boken er pensum.

@ Nafstad, H.E. (red): Det omsorgsfulle mennesket - et psykologisk alternativ, 2004. Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo. ISBN: 8205329419. Side 17-117 og 150-176 (totalt 126 sider).

Artikler/utdrag av bøker. Samlet i Kultur og kommunikasjon- kompendiesamling

Berkaak, Odd Are: Ikke la meg ta meg: Livsbilder i popmusikkens tid i Jostein Gripsrud (red) Populærmusikken i kulturpolitikken, 2002. Norsk kulturråd. ISBN: 82-7081-107-6. Del 11 Identitet, side 195-225.

Blakar, Rolv Mikkel: Communication: A social perspective on clinical issues, 1984. Universitetsforlaget. ISBN: 8200011170. Side 21-48 i kapittel 1 (totalt 28 sider).

Frønes, Ivar og Marit Haldar (red.): Digital barndom, 1998. Ad Notam Gyldendal, Oslo. ISBN: 82-417-0936-6. Side 142-154 og 187-207 (totalt 32 sider).

Gardiner, H.W & C. Kosmitzki: Lives Across Cultures- Cross- cultural human development, 2002 (andre utgave). Allyn & Bacon, Boston. Side 1-48 (totalt 48 sider).

Gledhill, Christine and Linda Williams: Reinventing Film studies, 2000. Arnold, London. ISBN: 0-340-67723-6. side 37-129 (totalt 32 sider).

Livingstone, Sonia: Young people and New Media, 2002. SAGE Publications, London- Thousand Oaks-New Delhi. ISBN: 0-7619-6467-3. Kapittel 3, side 77-118 (totalt 41 sider).

Lynne, Anita: Nyansenes makt- en studie av ungdom, identitet og klær, SIFO rapport nr. 4-2000, Lysaker. Side 42-88 (totalt 47 sider).

Thorsen og Toverud (red): Kulturpsykologi, 2002. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN: 82-518-4007-4. Gulbrandsen, Liv Mette; Storbyjenter side 103-127 (totalt 25 sider).

Publisert 21. apr. 2005 14:07 - Sist endret 5. sep. 2005 12:37