Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.08.2005Ivar Frønes    Introduksjon til kultur og kommunikasjon  NB! Fredag 10-12, aud. 3, ES 
23.08.2005Ivar Frønes    Introduksjon til kultur og kommunikasjon   
30.08.2005Ove Solum    Kommunikasjon og medier, perspektiver på medier, makt og publikum  Anbefalt litteratur: Gripsrud side 11-65 
06.09.2005Ivar Frønes    Sosiale og kulturelle mønster  Anbefalt litteratur: Bourdieu 
13.09.2005Gunnar Sæbø    Smak og smaksvariasjoner  Anbefalt litteratur: Bourdieu + Gripsrud side 67-99 
20.09.2005Ivar Frønes    Tegn, symboler og sosiale prosesser  Anbefalt litteratur: Berkaak og Frønes: Tegn og symboler 
27.09.2005Odd Are Berkaak    En mangfoldig verden. Krysskulturell forståelse av tegn og koder  Anbefalt litteratur: Carrithers, spesielt kapittel 2 
04.10.2005Odd Are Berkaak    Kommunikasjon og kreativitet  Anbefalt litteratur: Carrithers, spesielt kapittel 4 og Berkaak og Frønes: Tegn og symbol 
11.10.2005Rolv Mikkel Blakar    Utgangspunkt for og posisjoner i studiet av mennesket  Anbefalt litteratur: Nafstad 
18.10.2005Rolv Mikkel Blakar    teorier for og modeller i studiet av kommunikasjon  Anbefalt litteratur: Blakar, Rolv Mikkel: Communication: A social perspective on clinical issues 
25.10.2005    Utdypningsforelesning   
01.11.2005    Oppsummering av høstsemesteret på KULKOM1001   
Publisert 25. apr. 2005 15:54 - Sist endret 12. sep. 2005 12:26