Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.08.2006Anne Krogstad  Aud. 4 ES  Introduksjon til kultur og kommunikasjon   
25.08.2006Anne Krogstad  Aud. 4 ES  Introduksjon til kultur og kommunikasjon   
01.09.2006Odd Are Berkaak  Aud. 4 ES  En mangfoldig verden. Krysskulturell forståelse av tegn og koder   Anbefalt litteratur: Carrithers, spesielt kapittel 2

 

08.09.2006Odd Are Berkaak  Aud. 4 ES  Kommunikasjon og kreativitet  Anbefalt litteratur: Carrithers, spesielt kapittel 4 og Berkaak og Frønes: Tegn, tekst og samfunn  
15.09.2006Hilde E. Nafstad  Aud. 4 ES  Økologiske perspektiver på mennesket  Anbefalt litteratur: Gardiner & Kosmitzki (kompendiet) og Nafstads kap. 2 i "Det omsorgsfulle mennesket"  
22.09.2006Rolv Mikkel Blakar  Aud. 4 ES  Teorier for og modeller i studiet av kommunikasjon.  Anbefalt litteratur: Blakar (i kompendiet) 
29.09.2006Audun N. Beyer  Aud. 4 ES  Kommunikasjon og medier, perspektiver på medier, makt og publikum  Anbefalt litteratur: Gripsrud side 11-65 
06.10.2006Audun N. Beyer  Aud. 4 ES  Smak og smaksvariasjoner  Anbefalt litteratur: Gripsrud side 68-105 + Bourdieu 
13.10.2006Anne Krogstad  Aud. 4 ES  Tegn, symboler og sosiale prosesser  Anbefalt litteratur: Berkaak og Frønes: Tegn, tekst og samfunn + Gripsrud side 107-136.  
20.10.2006Anne Krogstad  Aud. 4 ES  Sosiale og kulturelle mønstre  Anbefalt litteratur: Bourdieu 
27.10.2006Kjetil Rolness  Aud 4 ES  Utdypningsforelesning   
03.11.2006Anne Krogstad  Aud 4 ES  Oppsummering av høstsemesteret på KULKOM1001  Hele pensum 
Publisert 5. mai 2006 16:04 - Sist endret 25. sep. 2006 12:38