Semesterside for KULKOM1001 - Høst 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Resultatene på semesteroppgaven er nå publisert.

God helg!

12. des. 2014 14:49

Semesteroppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave. Sammen med papirutgaven skal det også leveres en obligatorisk egenerklæring om riktig kilde- og sitatbruk.

Papirutgavene av semesteroppgaven skal leveres i to eksemplarer den 21. november mellom klokken 12.00 og klokken 14.00 til en representant for ISS som sitter ved SV-infosenter.

Merk: det er ikke anledning til å levere oppgaven før tiden, men kan du ikke levere oppgaven selv kan du be en medstudent om å levere den for deg med fullmakt.

Det blir opprettet en egen mappe i fronter som heter "I nnlevering av semesteroppgave (høst 2014)" i Fronter. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i emnefeltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest klokken 23.59 den 21. november.

Oppgaven regnes ikke som levert før den er levert både i papir og i Fronter.

Kandidatnummer kommer i StudentWeb i løpet av uken før innleveringsfristen....

7. nov. 2014 08:47

Kontakt

SV-info

Faglærere