Semesterside for KULKOM1001 - Høst 2016 - Termin 1

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Du kan nå gå inn i studentweb og sjekke sensuren for semesteroppgaven.

29. nov. 2016 11:10

Innlevering av semesteroppgaven blir utsatt til 25. november, mellom kl 12 og 14.

Semesteroppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave. .

Papirutgavene av semesteroppgaven skal leveres i to eksemplarer den 25. november mellom klokken 12.00 og klokken 14.00 til en representant for ISS som sitter i første etasje i Harriet Holters hus.

Merk: det er ikke anledning til å levere oppgaven før tiden, men kan du ikke levere oppgaven selv kan du be en medstudent om å levere den for deg med fullmakt.

Det blir opprettet en egen mappe i fronter som heter "Innlevering av semesteroppgave (høst 2016)" i Fronter. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i emnefeltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest klokken 14.00 den 25. november.

Oppgaven reg...

8. nov. 2016 14:57

Forelesningen 2. november er avlyst.

31. okt. 2016 19:09

Kontakt

SV-info

Faglærere