Utsatt innleveringsfrist 25. november

Innlevering av semesteroppgaven blir utsatt til 25. november, mellom kl 12 og 14.

Semesteroppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave. .

Papirutgavene av semesteroppgaven skal leveres i to eksemplarer den 25. november mellom klokken 12.00 og klokken 14.00 til en representant for ISS som sitter i første etasje i Harriet Holters hus.

Merk: det er ikke anledning til å levere oppgaven før tiden, men kan du ikke levere oppgaven selv kan du be en medstudent om å levere den for deg med fullmakt.

Det blir opprettet en egen mappe i fronter som heter ”Innlevering av semesteroppgave (høst 2016)” i Fronter. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i emnefeltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest klokken 14.00 den 25. november.

Oppgaven regnes ikke som levert før den er levert både i papir og i Fronter.

Kandidatnummer kommer i StudentWeb en uke før innlevering.

Publisert 8. nov. 2016 14:57