Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

7. mai

Eksamensordning

Samlet vurdering: Emneoppgave og skoleeksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 12:51