KULKOM1001 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på nett

Bøker

  • Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes: Tegn, tekst og samfunn, 2005. Oslo: Abstrakt forlag. (165 sider).
  • Eriksen, Thomas Hylland: Små steder - store spørsmål: innføring i sosialantropologi, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg. Kap. 1-5, 8, 9, 14-18.
  • Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn, 2011 (4. utg.) eller 2015 (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. (350 sider).
  • Haugseth, Jan Frode (2013): Sosiale medier i samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1–4, 6–9. (105 sider).

Kompendium

*Bauman, Zygmunt og Tim May (2004): Å tenke sosiologisk. Oslo: Abstrakt Forlag. Side 41-58. (18 sider).

*Berkaak, Odd Are (2002): "Ikke la meg ta meg: Livsbilder i popmusikkens tid". I Jostein Gripsrud (red.), Populærmusikken i kulturpolitikken. Oslo: Norsk kulturråd. Del 11 Identitet. Side 195-225. (31 sider).

*Blakar, Rolv Mikkel (1984): Communication: A social perspective on clinical issues. Oslo: Universitetsforlaget. Side 21-48 i kapittel 1. (28 sider).

*Blakar, Rolv Mikkel (2006): Språk er makt. Oslo: Pax Forlag. Kap. 2. Side 64-93. (30 sider).

*Blakar, Rolv Mikkel og Hilde E. Nafstad (2004): «Kommunikasjon, etikk og motivasjon». I Hilde E. Nafstad (red.), Det omsorgsfulle mennesket - et psykologisk alternativ. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap 5. Side 150-176 (17 sider).

*Danielsen, Arild og Marianne Nordli Hansen (1999): ”Makt i Pierre Bourdieus sosiologi”. I Fredrik Engelstad (red.), Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Side 43-78. (36 sider).

*Døving, Runar (2001): "Kaffe – enklere enn vann. En analyse av ytelse i Torsvik". Norsk antropologisk tidsskrift, 12 (4): 246-259. (14 sider).

*Fangen, Katrine (2012): "Mellom konspirasjonsteori og galskap". I Svein Østerud (red.), 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. Oslo: Abstrakt forlag. Side 178-198. (21 sider).

*Gardiner, Harry W. & Corinne Kosmitzki (2011): Lives across cultures. Cross-cultural human development. Kap. 1-2. Boston: Allyn & Bacon. Side 1-48. (49 sider).

*Gulbrandsen, Liv Mette (2002): "Storbyjenter". I Kirsten Thorsen og Ruth Toverud (red.), Kulturpsykologi. Oslo: Universitetsforlaget. Side 103-127. (25 sider).

*Krogstad, Anne (1986): "Pønkere og symbolendring. Fra ekstern provokasjon til intern moralisme". Tidsskrift for samfunnsforskning, 27: 499-527. (28 sider).

*Lien, Marianne E. (1992): "Nytte, normer og forståelse. En god historie på jakt etter spørsmål". Norsk antropologisk tidsskrift, 1: 37-48. (12 sider).

*Lynne, Anita (2000): Nyansenes makt- en studie av ungdom, identitet og klær. Lysaker: SIFO rapport nr. 4. Side 42-88. (47 sider).

*Meyer, Birgit (2002): "Commodities and the Power of Prayer: Pentecostalist Attitudes towards Consumption in Contemporary Ghana". I Jonathan X. Inda, & Renato Rosaldo (red.), The Anthropology of Globalization. Oxford: Blackwell. Side 247-268. (22 sider).

*Miller, Daniel (2010): "Why clothing is not superficial". I Stuff. Cambridge: Polity Press. Side 12-41. (30 sider).

*Murray, Michael (2003): “Narrative Psychology”. Jonathan A. Smith, (red.), Qualitative Psychology: A practical guide to research methods. London: Sage Publications. Side 111 – 131. (21 sider).

E-artikler

@Barth, Fredrik (1990): “The Guru and the Conjurer: Transactions in Knowledge and the Shaping of Culture in Southeast Asia and Melanesia”. Man, New Series, 25(4): 640-653. (14 sider). Tilgjengelig på nett

@Brekke, Jan Paul (2002): "Samtalekulturen i diplomatiet". Tidsskrift for samfunnsforskning, 43(4): 541-554. (14 sider). Tilgjengelig på nett

@Enli, Gunn (2015): “Politisk logikk eller medielogikk? Norske partilederes strategier, imagebygging og autentisitet i sosiale medier”. Norsk medietidsskrift, (22)3: 1-19. (20 sider). Tilgjengelig på nett

@Furseth, Inger (2014): "Hijab street fashion og stil i Oslo". Sosiologisk tidsskrift, 22(1): 6-25. (20 sider). Tilgjengelig på nett

@Hammack, Phillip L. (2008): “Narrative and the Cultural Psychology of Identity”. Personality and Social Psychology Review, 12(3): 222-247. (26 sider). Tilgjengelig på nett

@Haslam, Alexander & Stephen Reicher (2005): "The psychology of tyranny. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely – or does it?" Scientific American Mind, 16(3): 44-51. (8 sider). Tilgjengelig på nett

@Hochchild, Arlie (2001): "The Nanny Chain".The American Prospect, 11(4): 1-8. (9 sider) Tilgjengelig på nett

@Kent, Michael L. (2015): “The power of storytelling in public relations: Introducing the 20 master plots”. Public Relations Review, 41: 480–489. (10 sider). Tilgjengelig på nett

@Krüger, Steffen & Gry C. Rustad (2017): “Coping with Shame in a Media-saturated Society: Norwegian Web-series Skam as Transitional Object“. Television and New Media, 1-24. (25 sider). Tilgjengelig på nett

@Malkki, Liisa H. (1992): “National Geographic: the rooting of peoples and the territorialization of national identity among scholars and refugees”. Cultural Anthropology, 7(1): 24–44. (21 sider). Tilgjengelig på nett

@Prieur, Annick (2002): "Frihet til å forme seg selv? En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn". Kontur, 6: 4-12. (9 sider). Tilgjengelig på nett

@Rio, Knut (2015): “Konsumentenes dobbeltliv: Fremtidshorisont i vareverden”. Norsk antropologisk tidsskrift, 26(3–4): 240–254. (15 sider). Tilgjengelig på nett

@Sandberg, Sveinung (2013): "Are self-narratives strategic or determined, unified or fragmented? Reading the Breivik’s Manifesto in light of narrative criminology”. Acta Sociologica, 56(1): 69-83. (15 sider). Tilgjengelig på nett

@Skjelsbæk, Inger (2006): “Victim and Survivor: Narrated Social Identities of Women Who Experienced Rape During the War in Bosnia-Herzegovina”. Feminism & Psychology, 16(4): 373–403. (31 sider). Tilgjengelig på nett

@Skjelsbæk, Inger (2015): “The Military Perpetrator: A Narrative Analysis of Sentencing Judgments on Sexual Violence Offenders at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)”. Journal of Social and Political Psychology, 3(1): 46–70. (25 sider). Tilgjengelig på nett

@Svennevig, Jan (2008): “Ledelsesretorikk i nedbemanningssituasjoner. En kasusstudie av fusjonen mellom SAS og Braathens”. Rhetorica Scandinavica, 46: 56-74. (19 sider). Tilgjengelig på nett

Canvas-artikkel

Krogstad, Anne (under publisering): “Eliten vi elsker å hate. Mytiske forestillinger om svensk og norsk kulturelite“. (Ca. 20 sider). (tilgjengelig på Canvas)

Anbefalt litteratur

Aalen, Ida (2015): Sosiale medier. Oslo: Fagbokforlaget. (286 sider).

Enjolras, Bernard, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk (2013): Liker - liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Oslo: Cappelen Damm. (230 sider)

Kjeldsen, Jens E. (2004): "Visuell retorikk". Kapittel 11, i Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus forlag. (36 sider).

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 14. mai 2018 11:17 - Sist endret 18. juni 2018 08:22