Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. april

Eksamensordning

Samlet vurdering: Emneoppgave og skoleeksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 2. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 19:31