Beskjeder

Publisert 17. aug. 2006 10:29

Sensur på utsatt eksamen som ble avholdt 7. august er nå tilgjengelig på Studentweb.

Publisert 16. juni 2006 11:21

Sensur er nå tilgjengelig på Studentweb og på oppslag ved siden av SV-infosenter.

Eventuelle ønsker om begrunnelse må sendes på e-post til studiekonsulenten, adelheid.huuse@sv.uio.no. Husk å oppgi emnekode og kandidatnr. i e-posten. Ønske om begrunnelse må være fremmet innen utgangen av fredag 23. juni 2006.

Ved klager må klageskjemaet fylles ut (finnes under overskriften eksamen og vurderingsformer).

Publisert 16. mai 2006 12:24

Feil i kompendiet: Følgende artikkel mangler i kompendiet - Berkaak, Odd Are: Ikke la meg ta meg: Livsbilder i popmusikkens tid i Jostein Gripsrud (red) Populærmusikken i kulturpolitikken, 2002. Norsk kulturråd. ISBN: 82-7081-107-6. Del 11 Identitet, side 195-225. Denne vil dere derfor ikke få på eksamen. Følgende artikkel er i kompendiet, men er ikke en del av pensum - Aslaksen, Ellen K.: Ung og lovende. 90-tallets kunstere- erfaringer og arbeidsvillkår, 1997. Norsk kulturråd. Denne er derfor heller ikke eksamensrelevant.

Publisert 4. mai 2006 15:09

Nytt tidpunkt for Ove Solums forelsening: Forelesningen vil bli avholdt mandag 8. mai kl. 12.15-14 i aud. 2 ES.

Publisert 18. apr. 2006 11:35

Siste forelesning med Ove Solum: Den avlyste forelseningen vil bli tatt igjen torsdag 4. mai kl. 12.15-14.00 aud. 4 ES (samme tidpunkt og sted som de tidligere forelesningene).

Publisert 1. mars 2006 11:05

Avlyst forelesning: Forelesningen torsdag den 2. mars er AVLYST pga. sykdom, og vil bli satt opp igjen senere. Beskjed om dette kommer.

Publisert 13. feb. 2006 11:27

Oppsummeringsforelesningen: Det er satt opp en oppsummeringsforelesning onsdag 10. mai kl. 10.15-12 i aud. 3 ES. Merk at tidspunkt og sted er forskjellig fra resten av forelesningsrekken.