Sensur er nå tilgjengelig på …

Sensur er nå tilgjengelig på Studentweb og på oppslag ved siden av SV-infosenter.

Eventuelle ønsker om begrunnelse må sendes på e-post til studiekonsulenten, adelheid.huuse@sv.uio.no. Husk å oppgi emnekode og kandidatnr. i e-posten. Ønske om begrunnelse må være fremmet innen utgangen av fredag 23. juni 2006.

Ved klager må klageskjemaet fylles ut (finnes under overskriften eksamen og vurderingsformer).

Publisert 16. juni 2006 11:21 - Sist endret 17. aug. 2006 10:31