Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

SV-info

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 31, Eilert Sundts hus, 1.etg

Ekspedisjonstid: 
Mandag - fredag: 9-15

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 48 46 (9-11 og 12-15)
Faks: 
E-post: 
Web: 
http://www.sv.uio.no/studier/kontakt/sv-info.html

SV-infosenter

Besøksadresse: 
Moltke Moes vei 31, 1.etasje, Eilert Sundts hus

Ekspedisjonstid: 
9-16

Postadresse: 
Postboks 1084 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 48 46 (9-11 & 12-15)
Faks: 22 85 48 25
E-post: 
Web: www.sv.uio.no

Kontaktpersoner

Navn Treffetid Merknad
Anne Krogstad  (kontaktinformasjon) Tirsdager 10-11, rom 418 Harriet Holters hus  Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Faglig kontaktperson for studenter på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon.
Ivar Frønes  (kontaktinformasjon)   Professor i sosiologi. Programleder for bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon og emneansvarlig for KULKOM1001.
Odd Are Berkaak  (kontaktinformasjon)   Professor i sosialantropologi og foreleser på KULKOM1001.
Rolv Mikkel Blakar  (kontaktinformasjon)   Professor i psykologi og foreleser på KULKOM1001.
Ove Solum  (kontaktinformasjon)   Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon og foreleser på KULKOM1001.
Adelheid Huuse  (kontaktinformasjon) Torsdager 12.00-14.00. Veiledning kan bestilles i skranken på SV-infosenter, sv-info@sv.uio.no eller på telefon 22854846.  Studiekonsulent på bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon.
Publisert 25. okt. 2005 02:33 - Sist endret 20. aug. 2015 10:56