Semesterside for KULKOM1001 - Vår 2009

Sensur blir publisert i studentweb 16. juni.

Eventuelle ønsker om begrunnelse må sendes på e-post til studiekonsulenten, joakim.dyrnes(at)sosgeo.uio.no. Husk å oppgi emnekode og kandidatnr. i e-posten. Frist for å be om begrunnelse er 1 uke etter at karakterene ble offentliggjort, så dette må være fremmet innen utgangen av tirsdag 23. juni 2009.

Ved klager må klageskjemaet (finnes under Eksamen og vurderingsformer til venstre) fylles ut og leveres til studiekonsulenten. Klagefrist er 3 uker etter offentliggjøring av karakterene eller 3 uker etter mottatt begrunnelse. For nærmere informasjon om begrunnelse og klage, se regelverket .

4. juni 2009 11:32