Info om innlevering av semesteroppgaven …

Info om innlevering av semesteroppgaven 13. mai Semesteroppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave før kl. 1400 den 13 mai. Sammen med papirutgaven skal det også leveres en obligatorisk erklæring

Fronter:Det finnes en egen mappe som heter ”Innlevering av semesteroppgave i Fronter, under mappen ”Innlevering” i den venstre margen i fellesrommet. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet.

Papirutgave: Emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer 13 mai mellom kl 11.00 og 14.00. En representant fra ISS tar imot oppgavene i nærheten av SV-Infosenter i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med eksamenskonsulenten på mail: andreas.sorensen@sosgeo.uio.no

Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring

Publisert 23. mars 2011 13:22 - Sist endret 14. juni 2011 15:15