Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på nett

Det er viktig å merke seg at studentene må være undervisningsmeldt på emnet og semesterregistrert for å kunne kjøpe kompendiesamling på Kopiutsalget, Akademika. Gyldig studentbevis samt semesterkort må derfor fremvises ved kjøp av kompendier. Merk at denne pensumlisten gjelder for hele året, altså både høst 2011 og vår 2012.

Bøker

Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes: Tegn, tekst og samfunn, 2005. Abstrakt forlag. Ca. 150 sider. Hele boken er pensum.

Blakar, Rolv Mikkel: Språk er makt, 2006. Pax Forlag. ISBN: 82-530-2851-2. Innledning og kapittel 1, 2, 3 og 5 (135 sider).

Bourdieu, Pierre: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, 1995. Pax Forlag A/S. side 11-29, 44-130 (106 sider).

Eriksen, Thomas Hylland: Små steder - store spørsmål : innføring i sosialantropologi, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215013961, h.. 3. utg. Kap. 1, kap. 3, kap. 4, kap. 5, kap. 8, kap. 9, kap. 14, kap. 15, kap. 16, kap. 17, kap. 18.

Gripsrud, Jostein: Mediekultur, mediesamfunn, 2002, 2007 eller 2011 utgave. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN: 8215002536. Hele boken er pensum.

Nafstad, H.E. (red): Det omsorgsfulle mennesket - et psykologisk alternativ, 2004. Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo. ISBN: 8205329419. Side 17-117 og 150-176 (126 sider).

Artikler/utdrag av bøker. Samlet i kultur og kommunikasjon- kompendiesamling

* Bauman, Zygmunt og Tim May: Å tenke sosiologisk, 2004. Abstrakt Forlag. ISBN: 8279350438. Side 41-58 (18 sider).

* Berkaak, Odd Are: Ikke la meg ta meg: Livsbilder i popmusikkens tid, 2002. Oslo: Norsk kulturråd. ISBN: 82-7081-107-6. I Jostein Gripsrud (red) Populærmusikken i kulturpolitikken. Del 11 Identitet, side 195-225.

* Blakar, Rolv Mikkel: Communication: A social perspective on clinical issues, 1984. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 8200011170. Side 21-48 i kapittel 1 (28 sider).

* Brekke, Jan Paul: Samtalekulturen i diplomatiet, 2002. Tidsskrift for samfunnsforskning, 43 (4). Side 541-554 (14 sider).

* Comaroff, John and Jean Comaroff: "Prologue" og "Three or four things about ethno-futures" i Ethnicity, Inc., 2009. University of Chicago Press. Side 1-21 (21 sider).

* Gardiner, H.W & C. Kosmitzki: Lives Across Cultures- Cross- cultural human development, 2002 (andre utgave). Allyn & Bacon, Boston. Side 1-48 (48 sider).

* Gledhill, Christine and Linda Williams: Reinventing Film studies, 2000. Arnold, London. ISBN: 0-340-67723-6. Side 97-129 (32 sider).

* Gulbrandsen, Liv Mette: Storbyjenter, 2002. ISBN: 82-518-4007-4. I Thorsen og Toverud (red), Kulturpsykologi. Universitetsforlaget, Oslo. Side 103-127 (25 sider).

* Hochchild, Arlie: The Nanny Chain, The American Prospect, 11 (4). Side 1-8 (9 sider). Artikkelen finnes også på nett.

* Krogstad, Anne: Pønkere og symbolendring. Fra ekstern provokasjon til intern moralisme, 1986. Tidsskrift for samfunnsforskning, 27. Side 499-527 (29 sider).

* Lindquist, Galina: Bringing the soul back to the self. Soul retrieval in Neo-shamanism, 2005. New York: Berghahn books. ISBN: 1-84545-051-5. I Handelman, Don og Galina Lindquist, red. Side 157-173. (17 sider).

* Livingstone, Sonia: Young people and New Media, 2002. SAGE Publications, London- Thousand Oaks-New Delhi. ISBN: 0-7619-6467-3. Kapittel 3, side 77-118 (41 sider).

* Lynne, Anita: Nyansenes makt- en studie av ungdom, identitet og klær, SIFO rapport nr. 4-2000, Lysaker. Side 42-88 (47 sider).

* Meyer, Birgit: Commodities and the Power of Prayer: Pentecostalist Attitudes towards Consumption in Contemporary Ghana, 2002. Oxford: Blackwell. ISBN: 0-631-22232-4. I Inda, Jonathan Xavier & Renato Rosaldo (red.), The Anthropology of Globalization. Side 247-268 (22 sider).

* Miller, Daniel: "Why clothing is not superficial" i Stuff, 2010. Polity. Sider 12-41 (30 sider).

* Prieur, Annick: Frihet til å fome seg selv? En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn, 2002. Kontur (6). Side 4-12 (9 sider).

* Vestel, Viggo: The Process of Hybridization: Cognition, Emotion and Experience Among Multicultural Yougsters in ‘Rudenga’, East side, Oslo, 2009. Farnham : Ashgate. ISBN: 978-0-7546-7469-6. I Alghasi, Sharam,Thomas Hylland Eriksen og Halleh Ghorashi, red., Paradoxes of Cultural Recognition. Perspectives from Northern Europe. Side 181-199. (19 sider).

På nett:

@ Anttonen, Marjut: The Politization of the Concepts of Culture and Ethnicity; An Example from Northern Norway, 2003. ISBN: 1406-5797. Pro Ethnologia, 15: 49-66 (18 sider). Artikkelen på nett.

@ Haslam, Alexander og Stephen Reicher: The psychology of tyranny. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely – or does it?, 2005. Scientific American Mind, Sep. 2005, Vol. 16 Issue 3, Side 44-51 (8 sider). Lenke til elektronisk artikkel. Fulltekst.

@ Haarr, Tone Knudsen & Anne Krogstad: Myten om den norske kultureliten., 2011. Sosiologisk Tidsskrift 29 (1). Sider 6-28 (23 sider). Artikkelen på nett.

Publisert 11. okt. 2011 16:02 - Sist endret 28. nov. 2011 15:42