Semesterside for KULKOM1001 - Vår 2013

Sensuren er nå publisert i StudentWeb.

21. juni 2013 15:28

Pga sykdom er sensuren utsatt til fredag 21.juni. Nærmere beskjed vil bli gitt på semestersiden.

18. juni 2013 09:30

Pensum til Rolness forelesning i aud. 3 Eilert Sundts hus kl.10.15 22.mars er:

Danielsen, Arild og Marianne Nordli Hansen (1999), ”Makt i Pierre Bourdieus sosiologi” i Fredrik Engelstad (red.), Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 43-78. (36 sider).

21. mars 2013 14:07

Kontakt

SV-info