Semesterside for KULKOM1001 - Vår 2015 - Termin 2

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter
Om du ikke kommer inn i Fronterrommet for innlevering bes du sende din emneoppgave til m.l.Almbakk@sosgeo.uio.no
13. mai 2015 15:22

Emneoppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave. Sammen med papirutgaven skal det også leveres en obligatorisk erklæring, som du bl.a. finner her

Papirutgaven av emneoppgaven skal leveres 13.mai mellom kl 12.00 og kl 14.00 i to eksemplarer til en representant fra instituttet som står ved SV-infosenter. Kan du ikke levere oppgaven selv kan du be en medstudent om å levere den for deg med fullmakt

Det blir opprettet en egen mappe i Fronter som heter ”Innlevering av semesteroppgave (vår 2015)”, under mappen ”Undervisning” i den venstre margen i fellesrommet. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest 13.mai, kl 23.59.

Lykke til!

8. jan. 2015 15:40

Kontakt

SV-info

Faglærere