Semesterside for KULKOM1001 - Vår 2016 - Termin 2

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Begrunnelseskjema for KULKOM1001 legges ut på mandag.

17. juni 2016 15:56

Emneoppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave. 

Papirutgavene av emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer den 20. mai mellom klokken 12.00 og klokken 14.00 til en representant for ISS som sitter i første etasje i Harriet Holters hus.

Merk: det er ikke anledning til å levere oppgaven før tiden, men kan du ikke levere oppgaven selv kan du be en medstudent om å levere den for deg med fullmakt.

Det blir opprettet en egen mappe i fronter som heter ”Innlevering av emneoppgave (vår 2016)” i Fronter. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i emnefeltet. Oppgaven skal være levert i mappen senest klokken 14.00 den 20. mai.

Oppgaven regnes ikke som levert før den er levert både i papir og i Fronter.

Kandidatnummer kommer i StudentWeb i løpet av uken før innleveringsfristen.

Lykke til!

20. mai 2016 11:13

Ove Solums forelesning om Perspektiver på medienes tekster: Teori og analyse vil gå tirsdag 12. april kl 14.15 i aud 6, Eilert Sundts hus,

11. apr. 2016 14:56

Kontakt

SV-info

Faglærere