Beskjeder

Publisert 19. juni 2018 11:26

På grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll er sensuren i KULKOM1001 dessverre forsinket. Vi forventer at karakterene kan publiseres senest i morgen, 20. juni, kl. 15:00. Dersom det ikke er tilfelle vil ny beskjed publiseres i morgen.

Publisert 3. mai 2018 11:27

Det er satt opp nye tidspunkter for seminarene som ble avlyst denne uken. Vennligst se timeplanen for nye tidspunkter og rom.

 

Publisert 2. mai 2018 10:28

Tid: Mandag, 7. mai, kl. 12:00 - 14:00
Sted: Rom 101, Harriet Holters hus

God studieteknikk er avgjørende for å kunne oppnå gode resultater. Det finnes mange måter å lykkes på en eksamen. Noen læringsstrategier er likvel gjengangere og gir ofte god uttelling!

Mandag 7. mai, kl. 12.00-14.00, avholder andreårsstudentene Signe og Maja, i regi av PU, et studieteknikkseminar. Basert på deres studietid så langt, ønsker de å dele erfaringer og tips. Seminaret skal gi rom for muntlige innspill og åpen diskusjon med egne erfaringer. 

Kaffe serveres som vanlig. Ikke minst blir det gratis skolerelaterte goody bags så langt det rekker!

Vel møtt!

Publisert 2. mai 2018 07:50

På grunn av sykdom er seminaret i dag (02.05.2018) for seminargruppe 2 avlyst. Informasjon om nytt tidspunkt blir lagt ut så snart det er avklart.

Publisert 19. apr. 2018 10:56

PSY2500 forelesningen som kolliderte med skriftlig eksamen i KULKOM1001 er nå flyttet til torsdag 31. mai 2018, kl. 09:15-12:00.

Publisert 12. apr. 2018 15:51

Takk til alle som kom på fordypningsmøte forrige fredag. Presentasjonen fra møtet er lagt ut på Fronter i fellesrommet for KULKOM1001.

Ettersom delen om fordypning i sosialantropologi ble avkortet, ønsker studiekonsulenten på sosialantropologi dere velkommen til veiledning. Hun vil veldig gjerne møte studenter som har spørsmål og er opptatt av at dere skal få svar på det dere lurer på!

Hvis dere ønsker å snakke med studiekonsulent på sosialantropologi, ta kontakt med SV-info og be om en veiledningstime med Kirsten Greiner.

Publisert 19. mars 2018 13:21

Vi har fått en tilbakemelding fra studentene om at hjemmeeksamen i MEVIT2110 kolliderer med forelesninger i KULKOM1001 og PSY2500. Som et resultat av dette er oppsummeringsforelesningen i KULKOM1001 flyttet fra 23. april til 30. april. Tidspunkt og sted opplyses om i timeplanen.

Vi har også undersøkt muligheten for å flytte forelesningen i PSY2500. Tilbakemeldingen fra Psykologisk institutt er at det kommer en gjesteforeleser fra utlandet den 24. april og dermed er ikke det mulig å endre på datoen. Denne forelesningen er høyst relevant for Kulkom-studenter. Vi håper at flest mulig har anledning til å ta en pause fra hjemmeeksamen for å delta på forelesningen.

Publisert 7. mars 2018 16:10

Kulkom ønsker alle førsteårsstudenter velkommen til årets møte om valg av fordypning.

  • Tid: 6. april 2018, kl. 10.10 - 12:05 (NB! Vi begynner presis, kl. 10:10)
  • Sted: Seminarrom 1 (109), Sophus Bugges hus

På møtet vil det formidles informasjon om de fire forskjellige studieløp, noe dere kan dra nytte av når dere snart skal velge fordypning.

Studiekonsulenter fra alle fire disipliner (sosialantropologi, psykologi, sosiologi og medievitenskap) holder innlegg om deres respektive retninger og gir informasjon om studieløpet, emner og evt. videre studier på masternivå.

I tillegg kommer fire "eldre" studenter som vil fortelle om hvordan de tenkte rundt valg av fordypning, samt deres erfaringer på deres respektive studieretningene....

Publisert 20. feb. 2018 11:39

Det er skjedd en teknisk feil som gjør at de fleste studenter på KULKOM1001 er mistet tilgang til seminargruppene sine i Fronter.

Denne feilen er meldt inn og det jobbes med en løsning. Når feilen er rettet vil beskjed legges ut på semestersiden.  

Publisert 14. feb. 2018 11:42

Forelesningen som ble avlyst 29. januar (Religion og ritualer) blir holdt på mandag, 16. april.

Dette betyr at forelesningsrekken forlenges. Oppsummeringsforelesningen blir holdt på mandag, 23. april.

Publisert 29. jan. 2018 15:27

Forelesning i KULKOM1001 på 9. april består av et kurs fra Karrieresenteret om hvordan du, som Kulkom-student, kan få relevant arbeid og erfaring under studietiden.

Du vil lære:

  • Hvordan skaffe deg relevante erfaringer som student
  • Jobbmuligheter etter studiene
  • Hvordan presentere deg for arbeidsgivere

Dette kurs er kun for studenter på KULKOM1001 og krever påmelding. Husk å melde dere på her!

 

Publisert 29. jan. 2018 10:24

Dagens forelesning i KULKOM1001 er avlyst. Vi informerer om ny dato for forelesningen når det er fastsatt.