Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. mai

Eksamensordning

Samlet vurdering: Emneoppgave og skoleeksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Emneoppgave

Innleveringsfrist: 16. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: NB! Oppgaven leveres i PDF-format.

Skriftlig eksamen

Tid: 29. mai kl. 09:00 (6 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. feb. 2020 02:18